Virkelig frem for teori

Det offentlige

Kriseledelser

Der bør fokuseres meget på de store forandringer, den offentlige sektor gennemlever i disse år og den betydning disse forandringer får såvel internt som eksternt.

Undersøgelser peger på, at anvarlige i offentlige institutioner – samt forskellige dele af det offentlige – og private virksomheder skal agere og forberede sig forskelligt. Der kan være store forskelle i deres kriseopfattelse og -erfaringer hos dem.