Virkelig frem for teori

Generationsskifte

Generationsskifte


Continue A/S blev kontaktet af en sund og veldrevet virksomhed som netop havde påbegyndt et glidende generationsskifte.

Continue A/S skulle finde et bestyrelsesmedlem mere, samt påtage sig jobbet som bestyrelsesformand.

Generationsskiftet er for begge parter succes, økonomisk set har det ligeledes været en gevinst.

Tre år efter har selskabet haft en sund en pæn vækst – resultatet for 2006 viser et overskud på 2,2 millioner kroner. 

Modning

Generationsskifte “modning” gør dig velforberedt – enhver virksomhed skal på et eller andet tidspunkt enten skifte indehaver eller lukke.

Vi har mange forskellige cases vedr. generationsskifte herunder bl.a. nogle med glidende overgang, eller nyere virksomheder der ønsker at fusionere med en ældre veldrevet virksomhed og fra en platform med større erfaring og flere kunder, at indgå men i et planlagt tidsbegrænset generationsskifte. 

En cases.

En virksomhedsejer på 55 år som har et veldrevet automatiseringsfirma indgår i et generationsskifte med en ung mand og dennes nye automatiseringsfirma.

Der blev indgået en aktionæroverenskomst med en deadline for ejerskiftet ved den gl. ejers 62 år. På vejen var de ofte lidt uenige om risikovilligheden og enden blev at den gamle ejer valgt at gå, da han rundede de 60. Firmaet har det fortsat glimrende, den globale krise taget i betragtning

 Opgaven løst via bestyrelsesarbejde.