Virkelig frem for teori

Fra krise til succes

Fra dyb flerårig krise til positivt resultat på 24 måneder


Kriser behøver ikke at føre til konkurs eller frasalg. Gribes der effektivt ind, kan årsagerne til krisen identificeres, og virksomheden kan ofte bringes på rette kurs igen. En større produktionsvirksomhed var ejet af to personer var i dyb krise, de slæbte med flere års underskud og et nyt større underskud var på vej, alt medens der måtte betales kontant, der var ikke adgang til yderligere kreditter.  

Finansieringskilderne havde indset, at de formentlig ville miste deres ikke uanselige udlån, derfor anmodede de Continue A/S om at påtage sig jobbet som bestyrelsesformand i en periode.

Hvis virksomheden skulle overleve den akutte krise, var det nødvendigt med en kraftig intern reorganisering. En af de to ejere overtog virksomheden, og den anden fratrådte, der blev reorganiseret i den faste stab.  I analysen havde vi konstateret, at det var nødvendigt med markante ændringer i produktionen for at nedbringe omkostningerne og samtidig øge virksomhedens output.

Måned for måned var der en svag fremgang, og efter et år havde virksomheden vendt underskud til overskud og havde et overskud efter skat på kr. 700.500. Andet år var det 1,8 millioner før skat.