Virkelig frem for teori

Eksport/Import

Import /eksport assistance


Continue blev kontaktet af Eco Guiden (fundraiser) fra Esbjerg, om vi ikke kunne yde bistand til en bekendt, en tidligere ambassademedarbejder på den Bulgarske Ambassade. Der blev indledt en mailkorrespondance og det blev besluttet at etablere et samarbejde mellem de tre parter.