Virkelig frem for teori

Virksomhedsopkøb

Virksomhedsopkøb


En mellemstor produktionsvirksomhed med en omsætning på godt 20 millioner, som for år tilbage  havde opsøgt mig i Lissabon, henvendte sig igen nogle år senere og spurgte om jeg havde lyst til at indtræde i deres bestyrelse.

Virksomheden var veldrevet, filosofien var at øge væksten dels ved at styrke indsatsen i de bestående afdelinger og dels ved virksomhedsopkøb.

Vi har nu siddet i bestyrelsen i siden 2001, og i den periode har bestyrelsen deltaget i opkøbet af en lang række virksomheder og omsætningen ligger nu på godt 68 millioner og et pænt resultat før skat. Den efterfølgende implementering af opkøbet er pænt afspejlet i såvel væksten som i årsresultat efter skat.  

Virksomheden fastholder sin opkøbsfilosofi.