Virkelig frem for teori

Tid for afhændelse

Redningen var afhændelse af virksomheden


Det er et sygdomstegn for en virksomhed, når resultaterne svigter på grund af en ejers ønske om at producere produkter der er så komplicerede, at såvel fabriksledelsen som produktionsapparatet ikke er gearet til at udføre arbejdet. Dermed producerer virksomheden reklamationer i stedet for kvalitetsprodukter

Virksomheden var mellemstor og havde haft to ejere, men da Continue A/S blev hentet af de finansielle kilder for at sættes sig ned som bestyrelsesformand, blev virksomheden drevet af en af de to ejere og den anden var ansat sælger.

Continue A/S blev som eksterne rådgivere tilkaldt i elvte time, virksomheden havde en markant underbalance, var i likviditetskrise med overforfalden gæld og større reklamationsmængder såvel indlands som udenlands. Forholdet til banken var god, fordi ejeren orienterede sin bank nøje – men banken ønskede ikke at øge sit arrangement. Der herskede et kolossalt dårligt arbejdsklima, såvel i ledelsen som hos de timelønnede, virksomheden var utrolig syg.

Bestyrelsen besluttede sig tidligt for at sætte en deadline og hvis det ikke lykkedes at ændre situationen ville målet være at sælge virksomheden. Efter nogle måneder var situationen ikke begyndt at bedre sig, kompleksiteten i opgaver som virksomheden påtog sig kunne stadig ikke produceres, da vi nåede deadline, og bestyrelsen besluttede nu at forsøge sig med et salg. Det lykkedes at sælge produktionen, leje ejendommen ud, skaffe ejeren et vellønnet job hos køber. Ingen led tab som følge heraf – tværtimod.