Virkelig frem for teori

Lederudvikling

Vi må bruge vore evner

Human Ressource hedder det i management-sproget. Når flosklerne skrælles væk, handler det om, at alle medarbejderne i en virksomhed udnytter deres evner fuldt ud. Continue arbejder målrettet med at udvikle ledere, så de bliver bevidste om deres funktion og bedre til at motivere deres omgivelser. Trygge og åbne ansatte, der ikke er bange for at prøve deres idéer af på deres ledere, er vigtige medspillere i en virksomheds succes.

Ved at træne det personlige lederskab får både ledere, medarbejdere og virksomheden som helhed nye ressourcer, der øger produktiviteten og indtjeningen. Continue går i dialog med ledere, udvalgte grupper af medarbejdere og divisioner for at sikre, at alle arbejder hen mod det samme mål.

Lederudvælgelse

Ved udvælgelse af ledere handler det om at finde den kandidat, der passer bedst til virksomhedens profil og de krav virksomhedens forretningsmæssige udvikling stiller. Vi tilbyder vor assistance inden for headhunting, samt udvælgelse af topledere samt mellemledere.