Virkelig frem for teori

Medejerskab

Medejerskab


En større produktionsvirksomhed var gået konkurs.

Continue A/S blev af selskabets finansielle partnere bedt om at tage et uvildigt møde med det konkursramte selskabs ejer. Vi besluttede at købe tre selskaber, det blev et Holdingselskab med to datterselskaber”. Derefter blev produktionsapparatet købt af det konkursramte selskab.

Aftalen var, at Continue A/S skulle være med på 50/50 % aftale, indtil selskaberne var på den aftalte indtjening – derefter skulle Continue A/S afhænde sin andel til den unge partner.

Continue A/S planlagde efter det optimale, byggede på en smal men veltrimmet organisation, som ydede det maksimale på salg, indkøb, produktion og kvalitetsstyring.

Første regnskabsår og andet regnskabsår viste begge et resultat på et pænt million beløb.

Efter 2. årsregnskab udtrådte Continue A/S af partnerskabet, resultatet var ganske godt for begge parter.