Virkelig frem for teori

Medejerskab

Fælles investering i fremtiden

Continue formidler også finansiering og kan engagere sig økonomisk i en virksomhed – ved varigt medejerskab, joint venture-arrangement eller medejerskab i en aftalt periode.

Finansielt samarbejde kan være relevant i en virksomhed i drift, et iværksætterfirma, en udviklingsvirksomhed med behov for at trimme eller ændre strategi.

Continue engagerer sig økonomisk for i samarbejde med virksomheden at skabe resultater på både kort og lang sigt – og for at tjene penge.