Virkelig frem for teori

IT

IT skal passe til virksomheden

Continue A/S rådgiver virksomheder, organisationer og foreninger om at understøtte deres forretningsstrategier på Internettet.

Vi forener konsulentens strategiske ydelser med IT-firmaet og web-bureauets mere afgrænsede løsninger. En IT-løsning skal virke i dagligdagen, og organisationen skal være i stand til at bruge den i praksis.

Continue laver en Internet-løsning tilpasset virkeligheden i virksomheden. Måske er ønsket at være synlig eller mere synlig på Internettet. Det kan også være at udvikle eller videreudvikle virksomhedens webside.

IT skal ligesom andre redskaber medvirke til tryghed og kompetence.