Virkelig frem for teori

Handelsbarriere

Handelsbarriere


Beklædningsvirksomhed overvandt en sproglig og kulturel handelsbarriere, efter at have oprettet et samarbejde med Continue A/S.