Virkelig frem for teori

Sparring

Ledere har også behov for dialog

Der kan være ensomt i toppen af en virksomhed. Selv en leder, der skaber resultater og ikke har uoverskuelige problemer, rammes af tvivlen.

Continue er sparringspartner for virksomhedens stifter, direktør eller bestyrelse. Med viden, råd, løsning af konkrete arbejdsopgaver og et kontaktnet kan vi i fællesskab sikre, at virksomheden arbejder professionelt på et højt niveau.

Continue er tilknyttet flere virksomheder/organisationer – typisk som medlem af direktionen eller som medlem af bestyrelsen.

Behovet for individuel sparring vokser i en virksomhed, hvor hurtige forandringer er en del af hverdagen, og hvor en fortrolig dialog kan være godt for sjælen. Ofte foregår den med fokus på særlige udfordringer eller projekter i virksomheden.


Vores mål er hver gang at skabe resultater, der kan mærkes.