Virkelig frem for teori

Virksomhedsudvikling

Udvikling af en mindre håndværksvirksomhed

Continue A/S Management blev kontaktet af omtalte virksomhed, som ønskede en vækst. De ønskede at bevæge sig væk fra at være en håndværksvirksomhed og med tiden blive et industriforetagende. Selskabet var ejet af to gamle arbejdskammerater og de havde fordelt opgaverne således, at en sad på kontoret og den anden var medarbejdende. Til løn og fakturering have firmaet ansat den enes hustru.  

Kemien var god og Continue A/S syntes, at det kunne være en spændende opgave og indvilgede i at indtræde som bestyrelsesformand. Continue A/S igangsatte en grundig analyse af virksomheden, og der blev udviklet en vækstplan og en række værktøjer til ledelsen. Bestyrelsen  fulgte løbende op på, at delmålene blev nået og at værktøjerne blev anvendt – i alle deres detaljer.

Godt to år efter havde selskabet formået at styrke salget, således at produktion var øget med 30 timelønsmedarbejdere. Undervejs havde virksomheden måtte ændre mangt og meget.

De to ejere havde fået andre opgaver – den ene var blevet adm. direktør og den anden var blevet produktionschef, herudover var der ansat en økonomichef samt en konduktør. To år efter arbejdes der fortsat ihærdigt på at finpudse og udvikle virksomheden.